تعرفه خدمات ویژه CIP

مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده و تمامی قیمت ها به ریال میباشد


توضیحات

زیر 2 سال رایگان

مسافر غیر ایرانی

محدودیت 3 ساعت اقامت

دستگاه LOM

هر نوع حیوان


داخل شهر تهران

کرج یا لواسان

داخل شهر تهران

کرج یا لواسان

ظرفیت 7 نفر و 10 چمدان- شهر تهران

کرج یا لواسان

قیمت

(ریال)

15,805,000

6,322,000

6,322,000

7,412,000

7,957,000

7,303,000

12,535,000

18,875,000

9,592,000

15,042,000

21,255,000

10,900,000

16,677,000

23,435,000

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید

استعلام بگیرید


شرح

خدمات تشریفات CIP

خدمات ویزا

خدمات مستقبل یا مشایعت کننده

خدمات ویژه (ویلچر)

خدمات حیوان خانگی

سوئیت برای 6 ساعت یک تخته

سوئیت برای 12 ساعت یک تخته

سوئیت برای 24 ساعت یک تخته

سوئیت برای 6 ساعت دو تخته

سوئیت برای 12 ساعت دو تخته

سوئیت برای 24 ساعت دو تخته

سوئیت برای 6 ساعت سه تخته

سوئیت برای 12 ساعته سه تخته

سوئیت برای 24 ساعت سه تخته

ترنسفر خودروی تویوتا کمری

ترنسفر خودروی تویوتا کمری

ترنسفر خودروی تویوتا Rav4

ترنسفر خودروی تویوتا Rav4

ترنسفر ون فرودگاهی

ترنسفر تشریفاتی ون

اتاق کنفرانس

اتاق VIP