تماس با ما

تماس: ۹۰۰۰۰۹۹۹

ایمیل:manager@cipikia.co

نشانی: تهران – بزرگراه خلیج فارس – کیلومتر ۳۰ – شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

کدپستی: ١٨٣٨١۴٣٧۶٠