نشانی ما

راه های دسترسی به جایگاه تشریفات CIP فرودگاه امام خمینی(ره)
کد پستی : ١٨٣٨١٤٣٧٦٠

home_jet_contact_pin

نشانی ما

نشانی : تهران - بزرگراه خلیج فارس - کیلومتر ۳۰ - شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) - جایگاه تشریفات CIP

home_jet_contact_pin

مترو

مترو خظ یک - فروگاه امام خمینی (ره)

 

با ما در ارتباط باشید