Cipikia

خدمات ویژه (ویلچر و بالابر)

عده ای از مسافران بدلیل ناتوانی جسمی نیاز به استفاده از خدمات ویژه در اصطلاح ویلچر دارند این مسافران در صورتی که بر روی بلیط خود در زمان خریداری بلیط خدمات ویژه را درخواست داده باشند می توانند بدون رزرو از این سرویس در سالن cip استفاده کنند در غیر این صورت می بایست هزینه این خدمات پرداخت کنند و در خواست آن را در در فرم رزرو آنلاین ذکر کنند. توجه داشته باشید منظور از این خدمات فقط دستگاه ویلچر داخل سالن می باشد و خودروهای مخصوص حمل مسافر ویلچری (بالابر) را در صورت درخواست می بایست رزرو کنند و هزینه آن را پرداخت کنند. :