Cipikia

شرایط پارکینگ CIP

با توجه به محدودیت فضای پارکینگ cip فرودگاه امام امکان رزرو بخش پارکینگ برای مسافران وجود ندارد. تنها راه حل استفاده از پارکینگ در زمان ورود به سی ای پی و سوال از بخش حراست است که همکاران این بخش درصورتی که جای پارک در پارکینگ موجود باشد مسافران را راهنمایی می کنند. البته همانطور که می دانید در بعضی از زمانها و خصوصا ایام تعطیلات و پرتردد از چندین روز قبل ظرفیت پارکینگ سی ای پی تکمیل می شود.
بنابراین به طور کلی امکان رزرو پارکینگ در بخش cip قبل از عزیمت به فرودگاه وجود ندارد. صرفا با مراجعه به سی ای پی و سوال از بخش حراست می توانید نسبت به ظرفیت آن آگاه شوید.
هزینه پارکینگ CIP فرودگاه امام
ورودی هر خودرو 50.000 ریال و به ازای هر ساعت توقف مبلغ 75.000 ریال هزینه پارکینگ در بخش cip می باشد. به نرخ های اعلامی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده منظور می گردد. به عبارتی به ازای هر 24 ساعت با احتساب ارزش افزوده مبلغی در حدود 2.000.000 ریال هزینه خدمات پارکینگ cip فرودگاه امام است. هفته ای (14.000.000 ریال) :